Experience

Year 2015

SENDING COUNTRY PROJECT PARTICIPANTS
Denmark Europæiske elevmobiliteter 12
Slovenia SWAT 7
Bulgary European standards in the field of tourism 22
Sweden Gain Global Awareness 8
UK Xpanding Horizons 54
Turkey Eyes on European Children 10
Germany Economy and trade in European language area – trinational ways of vocational education 14
Germany European Mobility Network und TTASTE 4
Hungary "Close Connection" – Labour-market Cooperation for the VET System Reacting to Economic Demands in a Flexible Way' 14
Germany Fit for Europe: Auslandspraktikum der Europaklasse IV 3
Germany Mobilitäts-und Arbeitserfahrungen für jungeAuszubildende in Europa 2
Hungary Palots youth facing new challenges 2015 18
Hungary Offers in the vocational training and how can we make it more suitable for the labour-market needs 15
Hungary Study of the technology and practical education in the utilization of sun energy 8
Czech Republic Bezpečnost a právo v Evropě 17
Czech Republic VET learners and staff mobilities 2014
Czech Republic Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky 2
Czech Republic Otevření evropského pracovního trhu – Opening European Labour Market 7
Czech Republic Zvýšení odborného vzdělávání žáků a učitelů v zemědělských a zahradnických oborech 2
Poland Fachowo – zawodowo 47
Poland Plastyk kontra elektryk 77
Poland Staż z rybnickim “Mechanikiem” – twoja droga do zawodu 19
Poland Hiszpańskie metody przywrócenia długotrwale bezrobotnych 12
Poland Europejskie Kompetencje Zawodowe na plus! 32
Poland W łączności z Europą 34
Poland Odlotowa perspektywa 34
Poland STWÓRZ SOBIE SZANSĘ 11
Poland Profesjonalne staże w Hiszpanii kluczem do mobilności zawodowej hotelarzy 13
Poland ERASMUS+ projekt na plus - staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie 32
Poland Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów 10
Poland Mogilni w Europie – staże zagraniczne szansą na lepszy start w życie zawodowe 18
Poland Specialist urgently wanted on the European market 18
Poland Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów-informatyków i architektów krajobrazu 34
Poland Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku 18
Poland Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu 22
Poland UCZYMY SIĘ ZAWODU W EUROPIE – II 38
Poland Synergia kompetencji zawodowych 12
Poland Poszerzamy horyzonty na stażach w Hiszpanii 88
Poland HISZPAŃSKIE STAŻE 44
Poland Logistyka bez granic 22
Poland Europass Mobility – lepszy start na rynku pracy 40
Czech Republic Jak to funguje v malých firmách v zahraničí? 22