Doświadczenia

Year 2017

SENDING COUNTRY PROJECT UCZESTNICY
Austria ERASMUS PLUS - Discover the world 2
Bułgaria Practice for quality and professionalism 22
Czechy WORK AND LEARN ABROAD 7
Estonia “Student`s Internship in Europe” 8
Finland Effective Mobility II - Genuine Worklife Co-operation 2
France Practices of professional training of the Erasmus + program 15
Greece Facing the Economic Crisis by Enhancing. Professional Practicing Exchanges in Europe. 7
Greece Working experience with innovative methods in Tourism sector 11
Greece Competences, Development, Perspective, II' 14
Greece “Practice and innovative applications on bakery - confectionery” 13
Węgry Proper job-orientation + excellent practical placement = satisfied enterprises 10
Italy Spanish hostelry 13
Polska Teachers learn too - vocational training on the example Spanish and Portuguese 6
Polska Professional training is a chance for a good start 9
Polska Professional practice for Ekonomika 9
Polska Profession Without Borders 12
Polska „Aktywni dla zdrowia” 10
Polska Zawody Przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki 11
Polska “Hiszpańskie smaki” 11
Polska Occupational mobility - the key to success on the European job market 15
Polska Master of professional skills 18
Polska Attractive on the European labor market 18
Polska Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku 18
Polska Bądź konkurencyjny na rynku pracy! 18
Polska Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego 19
Polska “Logistyka od producenta do konsumenta” 20
Polska Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych 20
Polska Mechanik w Kordobie 21
Polska Mobilni i kompetentni na europejskim rynku pracy 22
Polska Praktyki w dobrym stylu 22
Polska Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy 22
Polska Przyszłość w zawodzie 2 23
Polska Zostań ekspertem w swoim zawodzie na europejskim rynku pracy 32
Rumania COMPETENTE DE TOP IN MEDIA 11
Rumania 2016-1- RO01-KA102- 023604 16
Polska 2016-1- RO01-KA102 - 023667 18
UK Public Services & Aviation – Europroyectos Spain. 22